ପୁରୀରେ ଜାରି ହେଲା ୧୪୪ ଧାରା , ପତିତପାବନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିବେନି ଭକ୍ତ

Spread the love

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଲାଗି ପୁରୀରେ  ୧୪୪ ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ରାତି 2ରୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିୟମ ବଳ ବତ୍ତର ରହିବ ।

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.